Ημερήσια Αρχείοθέτηση: 19 Απριλίου, 2018

TAXISnet: Άνοιξε η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις 2018

Άνοιξε από σήμερα Πέμπτη 19/04/2018 η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων  μέσω των ιστοσελίδων www.aade.gr ή www.gsis.gr . Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.