Οικονομοτεχνικά

•Επενδυτικά προγράμματα, συμβουλές επενδυτικών σχεδίων

•Νέος επενδυτικός νομός 4146/2013, 3908/2011, προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ, εξωστρέφεια ανταγωνιστικότητα, δράσεις επιχειρηματικότητας νέων, αγροτικές επενδύσεις

•Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ

•Εκπόνηση μελέτης, κατάθεση στον αρμόδιο φορέα, υποστήριξη και έλεγχος έως την ολοκλήρωση του έργου

•Επιχειρηματικός σχεδιασμός

•Έλεγχος βιωσιμότητας επιχείρησης: Προσδιορισμός παραγωγικότητας και προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας επιχειρήσεων

•Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών

•Ανάλυση S.W.O.T.

•Σύνταξη των πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων για οποιαδήποτε τραπεζική εργασία

•Υποστήριξη σε θέματα logistics, αποθήκης, management, marketing