Σεμινάρια

Η πολυετή εμπειρία μας στο χώρο μας επιτρέπει την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και ιδιαιτέρων μαθημάτων για βοηθούς λογιστών, φοιτητές και νέους επαγγελματίες: