Κάτοικοι Εξωτερικού

Ο απόδημος ελληνισμός ανά το κόσμο, αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την πατρίδα μας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Πέντε (5) και πλέον εκατομμύρια  πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν εκτός των ελληνικών συνόρων, διεσπαρμένοι σε 140 χώρες της υφηλίου.

 

Οι περισσότεροι ομογενείς μας βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρκετοί έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα κύρια μέσο της  ακίνητης περιουσίας που κατέχουν.

Μια άλλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν μεταναστεύσει εν μέσο της οικονομικής κρίσης, (προσωρινά ή μόνιμα), αναζητώντας μια καλύτερη προοπτική σε κάποια άλλη χώρα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει συνεχώς αυξάνεται και έχει φθάσει στις 500.000.

Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκετε  το γεγονός ότι ζείτε και εργάζεστε σε μια χώρα μπορεί να μην σημαίνει απαραίτητα ότι θεωρείστε φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Πολιτείας.

Τα τελευταία χρόνια  βιώνουμε μια νομοθετική παράγωγη στο χώρο της φορολογίας, με δεκάδες νόμους και  αναρίθμητες υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν και τη φορολογία κάτοικων εξωτερικού,  και αλλάζουν το φορολογικό καθεστώς κυριολεκτικά από μέρα σε μέρα.

Οι τεράστιες αλλαγές στην αντιμετώπιση των κάτοικων εξωτερικού πρόεκυψαν μετά τη δημοσίευση του Ν.3943/2011, Ν.4172/2013 καθώς και των ΠΟΛ.1216/2011, ΠΟΛ.1142/2012, ΠΟΛ.1145/2012, ΠΟΛ 1177/2014, ΠΟΛ 1058/2015, ΠΟΛ 1067/2015, ΠΟΛ 1041/2016, απόφασης ΣτΕ 1445/2016 κ.α

 

 

Ο στόχος του γραφείου μας είναι να αποτελέσει ένα απαραίτητο συνεργάτη για κάθε Έλληνα του εξωτερικού ο όποιος πρέπει να συνδιαλλαχθεί με το Ελληνικό Κράτος. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις των κάτοικων εξωτερικού προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. όπως:

 

 • Μεταφορά Α.Φ.Μ. στη Δου Κάτοικων Εξωτερικού
 • Ορισμός φορολογικού εκπροσώπου
 • Μεταβολή φορολογικής κατοικίας 
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Υποβολή σε ετήσια βάση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.
 • Παρακολούθηση και τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ως άνω δηλώσεις.
 • Έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες κ.α.

 

 

Επίσης σε συνεργασία με έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες μας (νομικούς, συμβολαιογράφους)

μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα διαχείρισης ακίνητων όπως:

 

 • Διαχείριση και παρακολούθηση εκμίσθωσης, καταβολής μισθωμάτων, κοινοχρήστων, επαγγελματικών ακίνητων και κατοικιών.
 • Εισπράξεις ανεξόφλητων ενοικίων, εξώσεις.
 • Κατάρτιση μισθωτηρίων, νομική εκπροσώπηση.
 • Συμβουλευτικές οικονομικές, φοροτεχνικές  υπηρεσίες  αγοράς, πωλήσεων, μεταβιβάσεων ακίνητων.